مرکز مشاوره و چاپ کانون
چاپ کارت ویزیت کتان

چاپ کارت ویزیت کتان

لیست قیمت چاپ کارت ویزیت کتان در چاپ کانون

در فرآیند چاپ کارت ویزیت کتان در فرم عمومی کارت ویزیت چاپ کانون، طرح هاروی دو نوع کاغذ کتان معمولی ۳۰۰ گرم و کتان آلمانی ۳۰۰ گرم مرغوب چاپ می گردد. کیفیت چاپ روی کاغذ کتان آلمان بهتر است. در چاپ کانون سایز کادر پایه کارت ویزیت کتان  ۸۵*۴۸ میلیمتر بوده و سایزهای بزرگتر برحسب این سایز قیمت دوبرابر، سه برابر یا بیشتر می شود.

لیست قیمت چاپ کارت ویزیت کتان در چاپ کانون :

تیراژ ۱۰۰۰ عدد  |  قیمت هزار تومان

شرح ۱رو۲روتحویل
کتان ۷۵۸۰ ۵ روز
کتان آلمان ۱۱۰۱۲۰۵ روز


نظر دهید

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.

Most popular

Most discussed