مرکز مشاوره و چاپ کانون
چاپ کارت ویزیت PVC

چاپ کارت ویزیت پی وی سی

لیست قیمت چاپ کارت ویزیت PVC :

چاپ کارت ویزیت پی وی سی
۲۵۰ عدد ۵۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد زمان تحویل
 کارت پی وی سی ۳۰۰ میکرون ۱۲۵,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ ۷ روز کاری
 کارت پی وی سی ۵۰۰ میکرون ۱۳۵,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰ ۷ روز کاری
 کارت پی وی سی ۷۶۰ میکرون ۱۹۰,۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۷ روز کاری
کارت پی وی سی ۷۶۰ میکرون متالیک ۴۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری

چاپ کارت ویزیت پی وی سی فوری :

چاپ کارت پی وی سی فوری
۵۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد زمان تحویل
کارت پی وی سی ۵۰۰ میکرون ۱۷۵,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۲ روز کاری

کارت ویزیت PVC جنسی شبیه کارت تلفن یا کارت عابر بانک دارد که با ضخانت های مختلف ارایه می شود. ضخامت کارت ویزیت پی وی سی ۷۶۰ میکرون همانند ضخامت کارت عابر بانک است. کارت ویزیت PVC پانصد میکرون رایج ترین ضخامت کارت ویزیت است. چاپ کارت ویزیت PVC کیفیت بالایی دارد. رنگ های شفافیت خوبی دارند. چاپ کارت ویزیت پی وی سی فوری دو روز کاری زمان می برد.

کارت ویزیت پی وی سی ۳۰۰ میکرون
چاپ کارت ویزیت PVC تیراژ ۵۰۰ عدد ۱۲۵ هزار تومان
چاپ کارت ویزیت PVC تیراژ ۱۰۰۰ عدد ۲۳۰ هزار تومان
کارت ویزیت پی وی سی ۵۰۰ میکرون
چاپ کارت ویزیت پی وی سی تیراژ ۵۰۰ عدد ۱۳۵ هزار تومان
چاپ  کارت ویزیت پی وی سی تیراژ ۱۰۰۰ عدد ۲۲۰ هزار تومان
چاپ کارت ویزیت پی وی سی فوری تیراژ ۵۰۰ عدد ۱۷۵ هزار تومان
چاپ کارت ویزیت پی وی سی فوری تیراژ ۱۰۰۰ عدد ۳۰۰ هزار تومان
کارت ویزیت پی وی سی ۷۶۰ میکرون
چاپ کارت ویزیت PVC تیراژ ۲۵۰ عدد ۱۹۰ هزار تومان
چاپ کارت ویزیت PVC تیراژ ۵۰۰ عدد ۳۱۰ هزار تومان
کارت ویزیت PVC تیراژ ۱۰۰۰ عدد ۵۵۰ هزار تومان
کارت ویزیت  PVC متالیک تیراژ ۵۰۰ عدد ۴۵۰ هزار تومان
کارت ویزیت  PVC متالیک تیراژ ۱۰۰۰ عدد ۸۵۰ هزار تومان

نظر دهید

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.

Most popular

Most discussed