مرکز مشاوره و چاپ کانون
قیمت چاپ CD

چاپ CD / چاپ DVD

لیست قیمت چاپ CD , DVD چاپ دیجیتال :

  •  زمان تحویل ۴ روز کاری
  • امکان چاپ فوری با هماهنگی
تیراژ
چاپ CD
چاپ DVD ایرانی چاپ DVD خارجی
تا ۱۰۰ عدد ۷۵۰ ۷۵۰ ۹۵۰
تا ۱۰۰۰ عدد ۶۵۰ ۶۵۰ ۹۰۰
۱۰۰۰ عدد ۵۰۰ ۵۵۰ ۸۰۰

لیست قیمت چاپ CD , DVD چاپ افست :

  •  زمان تحویل ۵ روز کاری
  • امکان چاپ فوری با هماهنگی
تیراژ
چاپ CD
چاپ DVD
۱۰۰۰ عدد ۴۹۰ ۶۹۰
۲۰۰۰ عدد ۴۵۰ ۶۵۰
۵۰۰۰ عدد ۳۹۰ ۵۱۰

چاپ CD و چاپ DVD بصورت دیجیتال:

در روش چاپ سیدی و چاپ دی وی دی دیجیتال چاپ با دستگاه و جوهر خاصی روی سیدی چاپ می گردد و در نهایت برای حفظ کیفیت چاپ پوشش یووی می گردد. چاپ دیجیتال CD , DVD برای تیراژ کم مناسب می باشد.

چاپ CD و چاپ DVD بصورت افست:

در روش چاپ سیدی و چاپ دی وی دی افست چاپ با دستگاه افست روی سیدی و دی وی دی چاپ می گردد که از سرعت چاپ و کیفیت چاپ فوق العاده ای برخوردار است و در نهایت برای حفظ کیفیت چاپ پوشش یووی می گردد. چاپ افست CD , DVD برای تیراژ بالا مناسب می باشد.

-
چاپ دیجیتال CD
چاپ دیجیتال CD تا تیراژ ۱۰۰ عدد قیمت ۷۵ هزار تومان
چاپ دیجیتال CD تا تیراژ ۱۰۰۰ عدد قیمت تکی ۶۵۰ تومان
چاپ دیجیتال CD بیشتر از ۱۰۰۰ عدد قیمت تکی ۵۰۰ تومان
چاپ دیجیتال DVD
چاپ دیجیتال CD تا تیراژ ۱۰۰ عدد قیمت ۷۵ هزار تومان
چاپ دیجیتال CD تا تیراژ ۱۰۰۰ عدد قیمت تکی ۶۵۰ تومان
چاپ دیجیتال CD بیشتر از ۱۰۰۰ عدد قیمت تکی ۵۵۰ تومان
چاپ افست CD
چاپ افست CD تیراژ ۱۰۰۰ عدد قیمت ۴۹۰ هزار تومان
چاپ افست CD تیراژ ۲۰۰۰ عدد قیمت تکی ۴۵۰ تومان
چاپ افست CD تیراژ ۵۰۰۰ عدد قیمت تکی ۳۹۰ تومان
چاپ افست DVD
چاپ افست DVD تیراژ ۱۰۰۰ عدد قیمت ۶۹۰ هزار تومان
چاپ افست DVD تیراژ ۲۰۰۰ عدد قیمت تکی ۶۵۰ تومان
چاپ افست DVD تیراژ ۵۰۰۰ عدد قیمت تکی ۵۱۰ تومان

نظر دهید

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.

Most popular

Most discussed