مرکز مشاوره و چاپ کانون

چاپ کارت ویزیت کتان

در فرآیند چاپ کارت ویزیت کتان در فرم عمومی کارت ویزیت چاپ کانون، طرح هاروی دو نوع کاغذ کتان معمولی ۳۰۰ گرم و کتان آلمانی ۳۰۰ گرم مرغوب چاپ می گردد. کیفیت چاپ روی کاغذ کتان آلمان بهتر است. در چاپ کانون سایز کادر پایه کارت ویزیت کتان  ۸۵*۴۸ میلیمتر بوده و سایزهای بزرگتر برحسب این سایز قیمت دوبرابر، سه برابر یا بیشتر می شود.

لیست قیمت چاپ کارت ویزیت کتان در چاپ کانون :

[table] [table_row][table_cell_head] کارت ویزیت کتان ۸۵*۴۸ [/table_cell_head][table_cell_head] قیمت یکرو [/table_cell_head][table_cell_head] قیمت دورو [/table_cell_head][table_cell_head] زمان تحویل [/table_cell_head] [/table_row] [table_row][table_cell_body] چاپ کارت ویزیت کتان [/table_cell_body][table_cell_body] 16,000 [/table_cell_body][table_cell_body] 20,000 [/table_cell_body][table_cell_body] 7 روز کاری [/table_cell_body][/table_row] [table_row][table_cell_body] چاپ کارت ویزیت کتان آلمان [/table_cell_body][table_cell_body] 25,000 [/table_cell_body][table_cell_body] 30,000 [/table_cell_body][table_cell_body] 7 روز کاری [/table_cell_body][/table_row] [/table]
[separator type=’normal’ color=’#00c1d2′ thickness=’30px’ up=’50px’ down=’50px’]
[table] [table_row][table_cell_head] کارت ویزیت فوری کتان ۸۵ * ۴۸ [/table_cell_head][table_cell_head] قیمت یکرو [/table_cell_head][table_cell_head] قیمت دورو [/table_cell_head][table_cell_head] زمان تحویل [/table_cell_head] [/table_row] [table_row][table_cell_body] چاپ کارت ویزیت کتان فوری [/table_cell_body][table_cell_body] 19,000 [/table_cell_body][table_cell_body] 24,000 [/table_cell_body][table_cell_body] 2 روز کاری [/table_cell_body][/table_row] [table_row][table_cell_body] چاپ کارت ویزیت کتان آلمان فوری [/table_cell_body][table_cell_body] 28,000 [/table_cell_body][table_cell_body] 34,000 [/table_cell_body][table_cell_body] 2 روز کاری [/table_cell_body][/table_row] [/table]

نظر دهید

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.

Most popular

Most discussed