مرکز مشاوره و چاپ کانون
چاپ تراکت فوری

چاپ تراکت فوری

لیست قیمت چاپ تراکت فوری ۶ ساعته / تیراژ ۲۰۰۰ برگ :

چاپ فوری تراکت ۲۰۰۰ تایی تراکت A4 تراکت A5 تراکت A6
تحریر یک رو ۱۹۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
تحریر دو رو ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰
گلاسه یک رو ۲۳۰,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰ ۵۸,۰۰۰
گلاسه دو رو ۲۶۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰

لیست قیمت چاپ تراکت فوری تحریر ۸۰ گرم / تحویل ۲ روز کاری :

چاپ فوری تراکت تحریر ۱۰۰۰ برگ ۲۰۰۰ برگ ۵۰۰۰ برگ
A6 یک رو ۳۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰
A6 دو رو ۴۵,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰
A5 یک رو ۶۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰
A5 دو رو ۹۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
A4 یک رو  ۱۲۰,۰۰۰   ۱۶۰,۰۰۰   ۲۵۰,۰۰۰
A4 دو رو  ۱۸۰,۰۰۰   ۲۰۰,۰۰۰   ۳۰۰,۰۰۰

لیست قیمت چاپ تراکت فوری گلاسه ۱۳۵ گرم / تحویل ۲ روز کاری :

چاپ فوری تراکت گلاسه ۱۰۰۰ برگ ۲۰۰۰ برگ ۵۰۰۰ برگ
A6 یک رو ۳۵,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰
A6 دو رو ۵۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
A5 یک رو ۷۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰
A5 دو رو ۱۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
A4 یک رو ۱۴۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰
A4 دو رو ۲۰۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
چاپ تراکت فوری یک روزه
چاپ تراکت A4 یک رو ۲۰۰۰ برگ تحریر ۸۰ گرم ۱۹۰ هزار تومان
چاپ تراکت A5 یک رو ۲۰۰۰ برگ تحریر ۸۰ گرم ۹۵ هزار تومان
چاپ تراکت A6 یک رو ۲۰۰۰ برگ تحریر ۸۰ گرم ۴۸ هزار تومان
چاپ تراکت تحریر دو روز کاری
چاپ تراکت A4 یک رو ۱۰۰۰ برگ تحریر ۸۰ گرم ۱۲۰ هزار تومان
چاپ تراکت A5 یک رو ۱۰۰۰ برگ تحریر ۸۰ گرم ۶۰ هزار تومان
چاپ تراکت A6 یک رو ۱۰۰۰ برگ تحریر ۸۰ گرم ۳۰ هزار تومان
چاپ تراکت گلاسه دو روز کاری
چاپ تراکت A4 یک رو ۱۰۰۰ برگ گلاسه ۱۴۰ هزار تومان
چاپ تراکت A5 یک رو ۱۰۰۰ برگ گلاسه ۷۰ هزار تومان
چاپ تراکت A6 یک رو ۱۰۰۰ برگ گلاسه ۳۵ هزار تومان

چاپ تراکت فوری ۶ ساعته

دریافت فایل از روز شنبه تا چهارشنبه تا ساعت ۱۱ ظهر و تحویل پایان ساعت کاری همان روز.

نظر دهید

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.

Most popular

Most discussed